Bolworm Chicken

Bolworm Chicken

Bolworm Chicken, üreticinin daha az maliyet ile, daha kısa sürede, daha kaliteli etlik piliç ve yumurta üretebilmesine katkı sağlayan, tamamen organik bir üründür. Bolworm Khicken, doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve hem kanatlı hem de büyükbaş hayvanlarda verim arttırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir yem katkı maddesidir.
Detaylı Bilgi

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Bolworm Chicken, hayvanların büyüme, gelişme, üreme ve ( et, süt, yumurta gibi ) üretim faaliyetlerini yerine getirilmesinde ve gerekli besin maddelerinin vücuda alınmasında kolaylık sağlar.
 • Bolworm Chicken, karbonhitratların, yağların ve proteinlerin kolayca hidrolize edilip sindirilmesini gerçekleştirir.
 • Bolworm Chicken, ağızla alınan gıdaları kan dolaşımında ve lennf sisteminde kolayca absorbe edilmesini sağlar.
 • Bolworm Chicken, besin maddelerinin vücuda alınmasından atıkların dışarıya atılıncaya kadar geçirdiği değişimleri, yani metobolizmayı düzenli bir şekilde ayarlar.
 • Bolworm Chicken, hayvanların içme sularına katılarak kullanıldığında sürü içindeki her hayvanın Bolworm Chicken’i yeterli miktarda almasını sağlar.
 • Bolworm Chicken, lezzeti hayvanların severek alacağı şekilde düzenlenmiştir.
 • Bolworm Chicken’nin kullanılması ve doze edilmesi çok kolay ve pratiktir.
 • Bolworm Chicken, içme suyuna konulduğunda kullanım süresi bakımından günlerce etkisini korur.

ETLİK PİLİÇLERDE

 • Et üretiminin ve kalitesinin artışı,
 • Ortalama canlı ağırlıkta artış,
 • Yem dönüşüm oranında ve yemden yararlanmada artış,
 • Hastalıklara karşı direnç artışı,
 • Klimatik değişikliklere adaptasyon,
 • Mortalitede azalma,
 • Aşı, gaga kesimi, kirli hava, taşıma, sıcaklık ve diğer stres faktörleri tarafından oluşturulan olumsuz etkilerin giderilmesi,
 • Kümeslerde amonyak kokusunun giderilmesi,
 • Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının giderilmesine destek olma,
 • Hayvanlardaki kemik doku gelişimine destek olma ve eklem problemlerini azaltma,
 • Eklem problemlerinde azalma,
 • Yağlı karaciğer sedromunda azalma,
 • Besi performansında ve bağırsak mikroflorasında olumlu etkileri görülmektedir.
 • Farmagülatör’ün; kesim ve kesim sonrası et kalitesi parametrelerine olan etkileri incelenmiş ve endüstri ve tüketim açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

YUMURTACI TAVUKLARDA

 • Yumurta verimiyle kalitesini arttırma, yumurta kabuk oluşumunu destekleme ve kalitesini iyileştirme,
 • Yem dönüşüm oranında ve yemden yararlanmada artış,
 • Hastalıklara karşı direnç artışı,
 • Klimatik değişikliklere adaptasyon,
 • Mortalitede azalma,
 • Aşı, gaga kesimi, kirli hava, taşıma, sıcaklık ve diğer stres faktörleri tarafından oluşturulan olumsuz etkilerin giderilmesi,
 • Kümeslerde amonyak kokusunun giderilmesi,
 • Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının giderilmesine destek olma,
 • Yağlı karaciğer sedromunda azalma,
 • Yaşlı tavuklarda; uzun süren verim dönemi,
 • Yumurta yağ asidi kompozisyonunda olumlu etki,
 • Yumurta kolestrolünde düşme,
 • Kan serum parametrelerinde; protein ve kolestrol düzeylerinde etkileri gözlemlenmiştir.

Bolworm Chicken, kalsiyum metabolizmasına olan olumlu etkileri sonucunda kaliteli yumurta kabuğu oluşumunu sağlar.

TAVUKÇULUKTA

 • Yemin ete ve yumurtaya dönüşümünde
 • Yem tasarrufunda
 • Ölüm oranlarının minimize edilmesinde
 • Broylerde erken kesimde ve et artışı sağlamada
 • Kırık yumurta sayısını azaltmada
 • Yumurta kabuğu kalitesinin artışında
 • Stres azaltmada
 • Aşı, nakliye gibi durumlarda
 • İklim durumuna göre yemlemede optimizasyonu geliştirmede
 • Hastalıklara karşı direnç sağlam

  SUNUM VE KULLANIM ŞEKLİ
  Bolworm Chicken (TOZ) 1,5 kg/ton yeme katılarak kullanılır. 25 KG lık polietilen çuvallarda satışa sunulmuştur.

   
  Normal Biyoregülatör Olarak
  Riskli Durumlarda
  Broylerde
  500 cc. / ton suya
  Broylerde: 750cc. / ton su
  Damızlıklarda
  500 cc. / ton suya
  Damızlıklarda: 750cc. / ton su
  Yumurta Tavuklarında
  600 cc. / ton suya
  Yumurta tavuklarında: 750cc. / ton su


  İÇERİĞİ

  Humik, Fulvik, Ulmik asitlerin sinerjistik bir kombinasyonudur. Arijinin, Histinin, İzolosin, Lisin, Metlonin, Sistin, Linoleik Asit Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Bakır, Mağnezyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D

TOP