Misyon ve Vizyon

Üretim ve hizmette, dünya standartlarını yakalamak, kalite anlayışımızın temelini oluşturuyor.  Bu temelden hareketle;  üstün teknoloji ve yetkin personelimizle gerçekleştirdiğimiz üretimin her aşamasında kaliteyi ön planda tutuyor, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz...

Ar-ge çalışmalarımızla ürünlerimizi ve üretim sistemimizi sürekli geliştiriyor, düzenli eğitimlerle personelimizin yetkinliğini ve motivasyonunu yükseltiyoruz. Üretim ve hizmetin tüm süreçlerinde verimliliği uluslararası standartlara taşıyoruz. Küresel sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizde toplum ve çevre olgusunu gözetiyoruz.

Bizim için kalite üretim öncesini ve sonrasını da içine alan, kuralları belirlenmiş bir sistemdir. Bu sistemde oluşturulan kalite standartlarımız gereği, ürünlerimizde kullanılan hammaddelere büyük önem veriyor, sektörün ihtiyaçlarını ve teknik verileri göz önünde bulundurularak özenle seçiyoruz. Kaliteli ürünler üretebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek için kaliteli girdi kullanımını esas kabul ediyor, tedarikçi ve taşeronlarımızı da sistemimizin bir parçası olarak değerlendiriyoruz...

TOP