HABER 2

KÜMES DEZENFEKSİYONUN'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR...

 

TİCARİ ETLİK (BROYLER) KÜMESLERİNDE DEZENFEKSİYON PROGRAMI

Ticari Etlik (broyler) kümeslerinde ‘’kümes dezenfeksiyonu’’; mevcut sürünün (tavukların) çıkışından, yeni sürünün (civcivlerin) girişine kadarki (iki dönem arası) zamanda yapılacak temizlik, yıkama, dezenfeksiyon ve vektörler ile mücadeleyi kapsayan işlemlerin tümüdür ve sırasıyla aşağıdaki aşamalara göre yapılır;

A-TEMİZLİK

1-Altlığın (Gübre) Çıkarılması

2-Kuru (Kaba) Temizlik

3-Su sistemi + Nipel tabakları + Yemlikler + Soğutma Sistemi Temizliği

4-Köpüklü (Deterjanlı) Yıkama

B-DEZENFEKSİYON

1-Dezenfeksiyon (Islak Dezenfeksiyon)

2-Kümes İçi İnsekt Mücadelesi

3-Fumigasyon (Kuru Dezenfeksiyon)

C-RODENT VE İNSEKT MÜCADELESİ

1- Rodent Mücadelesi

2- Kümes Dışı İnsekt Mücadelesi

D-SÜREKLİ DEZENFEKSİYON

1- Personel Giriş Çıkışları (Ayak Havuzları ve El Hijyeni)

2- Araç Giriş Çıkışları

UYGULAMALAR

A-TEMİZLİK

1- Altlığın (Gübre) Çıkarılması:

Kümesteki ticari etlik (broyler) sürü kesime gönderildikten sonra mevcut altlık; nakliye, depolama, değerlendirme veya imha usullerine uygun olarak (kümes dışını, kümes çevresini ve genel çevreyi kirletmeden) kümesten uzaklaştırılır (kapalı nakliye ve uzağa taşıma).

Kümesteki sürü kesime gönderilip, altlık çıkarılmadan önce;

1.a) Çıkan sürüde bir hastalık yaşandı mı? Şayet hastalık yaşanmışsa,

1.250 m3 hacme 1 kg ALFUCİD hesabı ile fumigasyon yapılır.

Alfucid ile fumigasyonu yapılmış kümes 12-16 saat kapalı tutulur, sonrasında kümes havalandırılır ve altlık çıkarılır.

1.b) Çıkan sürüde kümeste insekt (altlık böceği, bit, pire, sinek vb. insektler) sorunu var mı? Şayet varsa,

İnsekt mücadelesi yapılır (altlıkta insekt mücadelesi…).

ALKOBİL EC 25 ile (1/500 sulandırma oranında) m2 yüzeye minimum 300 ml gelecek şekilde hazırlanan solüsyondan,

Kümes içinden tüm altlığın üzerine + kümesin iç yan duvarlarına (İçerden U Modeli uygulama) ve hayvan çıkışının yapıldığı kapı önlerine spreyleme şeklinde (sırt pompası, taral, holder, rottest vb. makinelerle…) uygulanır

(1.000 m2 taban alanlı bir ticari broyler kümesinde 500 lt suya 1 lt Alkobil EC25 kullanılır…)

Alkobil EC 25 uygulamasını takiben kümes kapı, pencere ve havalandırma sistemleri en az 24 saat kapalı tutulur. Sonrasında kümes havalandırılır ve altlık çıkarılır. Bu sayede altlıktaki insektlerin çevreye veya başka kümeslere bulaşması, dolayısıyla çıktığı kümese de geri dönüşü minimize edilmiş olur.

2-Kuru (Kaba) Temizlik:

Kümes altlığı (gübre) çıkarıldıktan sonra, zeminde yapışık kalan gübreler kazınır, kümes çatısı (makas araları, makas üzerleri…), duvarlar ve ekipmanlardaki tozlar indirilir, çıkan artıklar süpürülür, uzaklaştırılır.

Kümes yem silosu ve yemlik sistemindeki yem artıkları uzaklaştırılır.

Kümes içindeki taşınabilir veya demonte ekipmanlar dışarı alınır.

Kümes kenarları, kümes araları, kümes yolları vb. yerler süpürülür, temizlenir.

Yıkanamayacak malzeme ve yerlerin (elektrik panoları, kuru malzeme depoları vb…) tozu indirilir, süpürülür, temizlenir.

Önceki sürüden temaslı malzeme ve yıkanıp-temizlenemeyecek malzemeler (talaş, çeltik, çuval, çöpler vb…) bertaraf edilir.

3-Su Sistemi + Nipel Tabakları + Yemlikler + Soğutma Sistemi Temizliği:

3-a) Su Sistemi Temizliği:

Ticari etlik (broyler) kümeste yeni sürüde civcivlerin kümese alındıktan sonra ilk temas edeceği noktalardan biri su ve su sistemidir.

Daha çok kuyu veya sondaj suyunun kullanıldığı kümeslerde; kum, çamur, tortu, yosun, biyofilm tabakası vb. istenmeyen kirlerin kolay birikebileceği ana su deposu, ara su depoları, su nakil boru ve hortumları, nipel veya asma suluk sistemleri, temizlenip-dezenfekte edilmediği sürece yeni sürü için her zaman bir kontaminasyon kaynağı olacaktır.

3-a.1) Ana Su Deposu Temizliği:

Ana su deposu; işletmedeki ortak depo, 20-50-100-150 ton su kapasiteli depodur. Önce tamamen boşaltılır, depo dibinde birikebilecek kum, çamur, yosun vb. kaba kirler fırçalanıp, yıkanıp, uzaklaştırılır. Sonra depo içi yüzeylerine;

ALFOAM ile 1/100 sulandırma oranında m2 yüzeye 500 ml gelecek miktarda hazırlanan solüsyon;

yüksek basınçlı yıkama makinesi ve köpük yapma aparatı kullanılarak püskürtülür. Yüzeylerde oluşan köpük minimum 30 dakika bekletildikten sonra yüksek basınçlı suyla yıkanarak durulanır ve akıtılır.

ALFOAM ile köpüklü yıkaması yapılan ana su deposu;

WATERCLEAN ile 1/100 sulandırma oranında m2 yüzeye 500 ml gelecek miktarda hazırlanan solüsyon ile spreyleme şeklinde uygulanarak dezenfekte edilir.

3-a.2) Ara Su Deposu (kümes içindeki 0,5-1-2 ton su kapasiteli depolar…) ve Nipel Suluk Hatları Temizliği:

Depo ve hatlar tamamen boşaltılır, depodaki kaba kirler fırçalanıp, yıkanıp, uzaklaştırılır. Nipel hatlarının sonuna kadar tüm hat su ile dolacak ve bir miktarda (100 lt) depoda kalacak şekilde su hesaplanarak depoya hazırlanır.

Hesaplama: (nipel hat sayısı* hat boyu uzunluğu* 0,4) + 100= … lt su.

WATER CLEAN (1/100 sulandırma) ile hazırlanan solüsyon, nipel hatlarının sonundan çıkıncaya kadar hatlara basılır, hat sonundan Water Clean içeren solüsyon gelince hat sonu kapatılır, böylelikle hatlar solüsyonla doldurulmuş olur.

WATER CLEAN içeren solüsyon; depo ve hatlarda 10-12 saat bekletilir, sonra depo ve hatlar boşaltılıp duru su ile durulanır.

(1.000 m2 taban alanlı bir ticari broyler kümesinde 250 lt suya 2,5 lt Water Clean kullanılarak nipel hatları temizlenir…)

3-b) Nipel Tabakları ve Yemliklerin Temizliği:

Zamanla içlerinde ve yüzeylerinde kireç tortuları ve biyofilm tabakası oluşur. Bu tortu ve biyofilm tabakası, altında ve yüzeyinde barındırdığı patojen mikroorganizmalar nedeniyle ciddi bir kontaminasyon riski teşkil eder.

Nipel tabakları için;

UNICEPT-ACID sulandırılmadan direk olarak plastik, saplı bir kaba konulur, daldır-çıkart yöntemiyle nipel tabakları Unicept-acid ile muamele ettirilir ve tabak içleri doldurulur.

(1 nipel tabağına 10 ml Unicept-acid hesaplanır… 100 nipel tabağına 1 litre Unicept-acid…)

3-4 saat bekletildikten sonra nipel tabakları basınçlı suyla yıkanıp, durulanır.

Yemlikler için;

UNICEPT-ACID ile sırt pompasına 2 litre suya 13 litre eklenerek hazırlanan solüsyon, yemliklerin plastik aksamlarına spreyleme şeklinde püskürtülür.

3-4 saat beklendikten sonra yemlikler basınçlı suyla yıkanıp, durulanır.

3-c) Soğutma Sistemi (Pedler) Temizliği;

Kümesteki pedlerin fiziksel temizliği için; sökülüp-takılabilen su depoları ve ıslatma boruları çıkarılıp, kirlerinden arındırılarak yıkanır, sabit olan kağıt ve metal aksamı ise içerden ve dışardan orta basınçlı su püskürtülerek yıkanır.

Kimyasal temizliği için; fiziksel temizliği yapılmış pede;

UNICEPT-ACID ile sırt pompasına 2 litre suya 13 litre eklenerek hazırlanan solüsyondan, m2 ped yüzeyine 1 litre gelecek şekilde spreyleme yapılır. 1 saat reaksiyon için beklenir ve orta basınç suyla yıkanıp durulanır.

 

 

UNICEPT-ACID uygulanacak pedin su deposuna 3-4 saat devir daim ettirilecek miktarda suya 1/50 sulandırma oranında katılır, muamele ettirilir ve sonrasında temiz sudan geçirilir.

 

2,40 m* 1,60 m ebatında bir ped modülü için 200 litre suya 4 litre UNICEPT-ACID kullanılır.

4-Köpüklü (Deterjanlı) Yıkama:

Köpüklü (deterjanlı) yıkama, kümes ve kümes ekipmanları yüzeylerinde gözle görünmeyen organik kirlerin ve biyofilm tabakasının bertarafı için oldukça önemli ve ticari etlik (broyler) kümeslerinde muhakkak yapılması gereken bir temizlik aşamasıdır.

Etkin bir köpüklü yıkama için;

ULTRAFOAM ile 1/1000 sulandırma oranında, m2 yüzeye 500 ml gelecek miktarda hazırlanan solüsyon,

yüksek basınçlı yıkama makinesi ve köpük yapma aparatı kullanılarak püskürtülür. Yüzeylerde oluşan köpük minimum 30 dakika bekletildikten sonra yüksek basınçlı suyla yıkanarak durulanır ve akıtılır.

1.000 m2 taban alanlı bir ticari etlik (broyler) kümesi 1.500 lt suya 1,5 lt ULTRAFOAM kullanılarak köpüklü yıkama yapılır.

B-DEZENFEKSİYON

Buraya kadar yapılan temizlik ve yıkama işlemlerine rağmen, patojen mikroorganizmalar yeni sürüyü hasta edebilecek sayıdadır. Bu nedenle virüs, bakteri, mantar, maya, küf vb. patojenlere etkili bir dezenfektanla gerekli yerlerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

1-Dezenfeksiyon (Islak Dezenfeksiyon):

Kış aylarında Kümes ısısı 10 0C’nin altında olduğu dönemlerde, uygun dezenfektanla hazırlanan solüsyondan m2 yüzeye 300 ml gelecek şekilde yüksek basınç spreyleme ile dezenfeksiyon yapılır.

Bu dönemde kümes içi dezenfeksiyon için;

1.000 m2 taban alanlı bir kümese

ALCOREX ile 800 litre suya 2 litre katılarak (1/400 sulandırma),

POVİDEX PLUS ile 800 litre suya 4 litre katılarak (1/200 sulandırma),

ALMER S OPA ile 800 litre suya 4 litre katılarak (1/200 sulandırma),

ZOVİROX ile 800 litre suya 3 kg katılarak (1/250 sulandırma) dezenfeksiyon yapılır.

*** Çıkan sürüde KOKSİDİYOZİS sorunu yaşanmışsa;

ALMER İNTERKOKASK 800 litre suya 3 litre (1/300 sulandırma) kullanılarak dezenfeksiyon yapılır.

Yaz aylarında Kümes ısısı 10 0C’nin üzerinde olduğu dönemlerde, uygun dezenfektanla hazırlanan solüsyondan m2 yüzeye 500 ml gelecek şekilde yüksek basınç spreyleme ile dezenfeksiyon yapılır.

Yaz aylarında kümes içi dezenfeksiyon için;

1.000 m2 taban alanlı bir kümese

ALMERDEHYDE-F ile 1.250 litre suya 2,5 litre katılarak (1/500 sulandırma),

ALMERDEHYDE ile 1.250 litre suya 3 litre katılarak (1/400 sulandırma),

ALMER S OPA ile 1.250 litre suya 6 litre katılarak (1/200 sulandırma),

ZOVİROX ile 1.250 litre suya 5 kg katılarak (1/250 sulandırma) dezenfeksiyon yapılır.

*** Çıkan sürüde KOKSİDİYOZİS sorunu yaşanmışsa;

ALMER İNTERKOKASK 1.250 litre suya 4,5 litre (1/300 sulandırma) kullanılarak dezenfeksiyon yapılır.

2-Kümes İçi İnsekt Mücadelesi:

1.000 m2 taban alanlı kümes için;

250 litre suya 1/2 litre ALKOBİL EC25 ile hazırlanan solüsyondan m2 yüzeye minimum 150 ml gelecek şekilde,

Kümesin içinden; tüm zemin + zeminden 1 metre yukarıya duvar eteklerine (İçerden Kısa U Modeli uygulama) ve kümesin dışından; yan duvarlar + duvardan zemine 1 metre genişliğine (Dışardan L Modeli uygulama) ve kümes çevresinde insekt kaynağı olabilecek yerlere (depo, kanalizasyon çukuru, ölü imha çukuru, kirli su birikintisi etrafları vb…) spreyleme şeklinde uygulanır.

3-Fumigasyon (Kuru Dezenfeksiyon)

3.a) Kümes Fumigasyonu; dezenfeksiyondan sonra kümese giren malzemelerin (talaş, çeltik, civciv kağıdı, suluk, yemlik, alet-edavat vs…), ekipmanların ve dezenfeksiyonda ulaşılamamış kısımların dezenfeksiyonu için yapılır.

Bir Ticari Etlik (broyler) kümesinin fumigasyonu;

ALFUCİD ile 2.500 m3 hacme 1 kg hesabıyla yapılır.

Alfucid ile kümes fumigasyonu yapılırken, üflemeli soba çalıştırılarak Alfucid’ in soba içi ve soba branda içinde dolaşması, yemlikler boşta çalıştırılarak da yemlik helezon ve boru içlerinde dolaşması sağlanarak buraların da dezenfeksiyonu yapılır (yıkanamayan, ıslak dezenfeksiyon yapılamayan yerler…).

3.b) Yem Silosu Fumigasyonu:

ALFUCİD ile silo altı tahliye kapağından içeri koyularak veya üst kapaktan silo içine sallandırılarak yapılır.

1 yem silosuna 1 adet 20 gr’lık ALFUCİD kullanılır.

3.c) Diğer Yerlerin Fumigasyonu:

Bakıcı evleri, lojmanlar, kümes servis-yemlik odaları, kümes pano odaları, malzeme depoları gibi yıkanıp dezenfekte edilmiş veya edilememiş yerlerde fumigasyon mutlaka yapılmalıdır.

ALFUCİD 2.500 m3 hacme 1 kg hesabıyla kullanılır.

C-RODENT VE İNSEKT MÜCADELESİ

1- Rodent (Fare) Mücadelesi:

 

Kümes dezenfeksiyon işleri bitip, işletmeye yeni sürü alınmadan önce rodent istasyonları planlanmış şemaya uygun olarak yerleştirilir, eksikleri tamamlanır ve içlerine rodentisit ilaçlar yerleştirilir. İstasyon konulamayan yerlerde farelerin hareket yollarına pasta veya mum blok rodentisitler asılarak farelerin tüketimi cezbedilir.

Rodent (fare) mücadelesinde;

ALMER ROD PASTA 1 istasyon içine 1-2 adet,

ALMER ROD MUM BLOK 1 istasyon içine 1-2 adet yerleştirilir.

Her 6 aylık dönemde kullanılan rodentisitlerin fiziki formlarına göre değişiklik yapılmalıdır. İlk 6 ay pasta kullanıldıysa, ikinci 6 ay mum blok kullanılmalıdır.

Rodent mücadelesinde ayrıca özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yuva zehirlemesi de yapılmalıdır. Bunun için;

ALMER ROD PELET formu kullanılır.

 

2- Kümes Dışı İnsekt Mücadelesi:

 

Mevsime bağlı olarak (karasinek, sivrisinek, pire…) veya mevsime bağlı olmadan (bit, altlık böceği…) karşılaşılabilecek insektler ile devamlı ve zamanında mücadele önemlidir.

Dışardan kümese veya kümes evlerine karasinek girişlerini engellemek ve karasineklerle kümes ve ev dışında mücadele etmek için;

KOMODOR 4 litre suya 100 gr sulandırılarak püskürtme veya fırça ile sürme şeklinde,

Dışarda genel insekt mücadelesi için;

ALKOBİL EC25 100 litre suya 1 litre sulandırılarak püskürtme şeklinde (direkt insektlere ve insekt kaynaklarına) kullanılır.

D-SÜREKLİ DEZENFEKSİYON

D-1.) Ayak Havuzları: Dışardan içeriye patojenlerin çoğunun girişi insanlar ve ayakkabılarıyla olmaktadır. Bu sebeple ayak dezenfeksiyonu için ticari etlik (broyler) işletmelerinin ana girişlerine, işletme içi ortak kullanım alanlarının girişlerine, kümeslerin dış kapı girişlerine ve iç kapı girişlerine mutlaka ayak havuzları konulmalıdır. Ayak dezenfeksiyonunda;

ALCOREX ile 1/100 sulandırma oranında,

POVİDEX PLUS ile 1/100 sulandırma oranında,

ZOVİROX ile 1/100 sulandırma oranında solüsyonlar hazırlanıp kullanılır.

Bu dezenfektanlı solüsyonlar her gün yenilenmelidir.

D-2.) El Hijyeni: Ticari etlik (broyler) işletmelerinde işletmeye veya kümeslere girerken ve işe başlamadan önce eller mutlaka uygun bir dezenfektanla (ALMER HANDSCRUBB) dezenfekte edilmelidir.

D-3.) Araç Dezenfeksiyonu: Zorunlu veya zorunlu olmayan sebeplerle işletmeye girecek araçlar, araç giriş kapısında oluşturulacak yıkama-dezenfeksiyon ünitesinde yıkanıp, dezenfekte edilir.

a- Araç köpüklü yıkama yapılıp, durulanır.

 

ULTRAFOAM ile 1/500 sulandırma oranında hazırlanan solüsyon ile araç köpüklenir, durulanır.

b- Araç dezenfekte edilir, 20 dakika bekletilip sonra işletme içine alınır.

 

ALMERDEHYDE ile 1/100 sulandırma oranında hazırlanan solüsyon,

DEZOL ile 1/100 sulandırma oranında hazırlanan solüsyon spreyleme uygulanır.

c- Araç şoför mahalli DEZOL SPREY ile dezenfekte edilir...

 

TOP