HABER 3

Kümes Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

1) Yerleşim Yerine Uzaklık :

Hayvan barınaklarının, varolan yada gelecekte oluşturulabilecek yerlesim yerlerinin yakınında yapılmasından kaçınılmalıdır. Özellikle parklar, ev kümeleri ve komşu işletmelere yakın olan yerlerden sakınılmalıdır. Kümesler komsuların görüş alanı dışarısında yapılmalıdır. Görüş alanının icinde yapılması zorunlu ise kumesleri gizlemek ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla ağaçlıklar veya çesitli bariyerler kullanılabilir. İşletmenin büyüklüğüne bağlı olarak komşu yerleşim yerinden olan uzaklık en az 1 km olmalıdır.

2) Topoğrafya:

Gözönünde bulundurulması gereken bir diğer önemli faktör de topoğrafyadır. Yerleşim yeri seçiminde sel potansiyeline sahip düsük geçirgenlikte'ki alanlardan kaçınmak gerekir. Yerleşim  yeri, yağış sularının kolayca kontrol edilmesini sağlayacak ölçüde yeterli drenaja sahip olmalıdır Bunlara ek olarak yapıların yapılacağı alandaki toprağın, şişme ve büzülme kapasitesi düşük olmalı,stabil ve sıkı bir yapıya sahip bulunmalıdır. Yine,yerleşim yerinin hafif eğimli olması havalandırma etkinliğini artırabilir. Bunların yanı sıra tarıma uygun alanların kümes yeri olarak seçilmesi de doğru değildir. Kümesleri,mümkün olduğunca tarıma elverişli olmayan arazilerde kurmakta fayda vardır.

3) Hakim Rüzgar:

Kümes yeri seçiminde hakim rüzgar yönü dikkate alınmalıdır. Hakim rüzgar, büyük bir koku ve tozkaynağı olan kümesten çevredeki yerleşim yerlerine koku ve toz taşıyabilir. Bu durum çevresel sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bu sorunların olusmasını engellemek için kümes yeri seçiminde o yerin hakim rüzgar yönünün bilinmesi ve dikkate alınması gerekir.Diğer yandan hakim rüzgar yönü kümeslerdeki havalandırma etkinliğini arttıracak ve belli mevsimlerde görülen sorunları en aza indirgeyecek şekilde kullanılmalıdır.

4) Yol:

Tavuk kümeslerine devamlı olarak yem, civciv ve altlık gibi materyaller taşındığı için işletme ile çevresi arasında sürekli bir trafik vardır. Bu nedenle isletmeye kolay ulaşılabilmelidir. Buna ek olarak işletmeler yola yakın olmalıdır. Ancak yolun hemen kenarında kurulan işletmelerde, bu yoldan geçen aracların hayvanlar üzerinde olusturacağı stres ve toz oluşumunun kümesteki olumsuz etkileri gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle yol ile kümes arasındaki mesafe en az 45m olmalıdır . Bunun yanısıra bir tavukçuluk işletmesi pazara yakın olmalıdır. İşletmeyi ana yola bağlayan bağlantı yolları büyük araçların işletmeye giriş çıkıslarında kolaylık sağlamalıdır. Eğer bu bağlantı yolları kamyonların geçebileceği özellikte değil ise bunlar onarılıp uygun hale getirilmelidir.Ancak bu yapım ve bakım uygulamalarının maliyeti yüksek ise bu yerleşim yerinin seçilmesinden kaçınılmalıdır.

5) Su:

Tavuk kümeslerinde zorunlu olarak bulunması gereken faktörlerden birisidir. Cünkü su, tavuklar ve kümeste calışanlar tarafından tüketilirken, soğutma,ısıtma, temizlik ve yangından koruma amaçlı da kullanılır. Bu nedenle işletmede iyi kalitede ve yeterli miktarda su bulunmalıdır. Kümes yeri olarak değerlendirilen bir yerde uygun kalitede ve yeterli miktarda su elde edilen bir su kaynağı yok ise bu yerden kaçınılmalıdır. Bir yerleşim yerindeki su kaynağı tavukların ve çalışanların su ihtiyaclarını karşılamalıdır. Yasları 5-6 haftalık olan 1000 broiler tavuğunun günlük su tüketimleri yaklaşık 300-400 lt civarındadır...

TOP