DEZOL

DEZOL

Kuluckahaneler, inkübatorler ve yumurta depoları, Kanatlı ve büyükbaş hayvan kesimhaneleri ile soğuk hava depoları, Yem fabrikaları ve depoları, Gıda işleme tesisleri ve depoları, Un fabrikaları ve hammadde depoları Sebze, meyve ve ürün depoları, Süt ve süt ürünleri işleme tesisleri ile depoları, Seralarda mikrobiyal yük kontrolü, Kuru incir, kuru uzum ve tütün depoları gibi depo ve ambarlar, Soğuk hava depoları, Kumes, ahır ve ağıllar için kullanımı uygundur.
Detaylı Bilgi

Kuarterner amonyum bileşiği olup Gram(+) ve Gram(-) bakteriler, bazı virüsler, mantar ve protozoalar üzerinde etkilidir. DEZOL, çözelti konsantrasyonlarına göre bakterisidal veya bakteriyostatik aktivite gösterir.

DEZOL; hijyenin gerektiği bina , imalathane, Veteriner klinik, ahır, ağıl, kuluçkahane, her nevi makine, teçhizat ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, kuluçka makinesi, hayvan nakil araçları, her çeşit şirurjikal alet ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, hayvanlar kümes içerisindeyken sisleme pülverizasyonu ile solunum yolu hastalık etkenlerini imha etmek amacıyla, hayvanların içme suyu dezenfeksiyonu için kullanımı uygundur.

TOP